TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Dây chun

Có hai cách để buộc bằng dây chun: với sự hỗ trợ của Máy bó chun và dây chun hoặc với Elastobinder và Strepper®.

Với Máy bó chun, một dây chun sẽ tự động được quấn quanh sản phẩm. Dây chun ở dạng cuộn lớn (1000 hoặc 3000 m), một đoạn được sử dụng tự động mỗi lần, được cắt và thắt bằng một nút.

Hãy xem bên dưới để biết các loại dây chun khác nhau.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Dây chun

Có hai cách để buộc bằng dây chun: với sự hỗ trợ của Máy bó chun và dây chun hoặc với Elastobinder và Strepper®.

Với Máy bó chun, một dây chun sẽ tự động được quấn quanh sản phẩm. Dây chun ở dạng cuộn lớn (1000 hoặc 3000 m), một đoạn được sử dụng tự động mỗi lần, được cắt và thắt bằng một nút.

Hãy xem bên dưới để biết các loại dây chun khác nhau.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

tổng quan về sản phẩm elastic

tổng quan về sản phẩm elastic

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase