0000

KẸP: PN 1325/1625/1925

Kẹp để nối băng đóng đai

Một cái kẹp có thể được dùng để nối băng đóng đai với nhau. Kẹp KHC phù hợp với đóng đai thép. Băng đóng đai được đóng lại bằng cách kẹp (có hoặc không có khấc, tùy vào thiết bị).

  • Dễ dùng (mỗi sản phẩm hay mỗi hàng, tùy vào thiết bị)
  • Được mạ kẽm nên có thể chống nước
  • Trong gói 5,000 chiếc
  • Dành cho đóng đai thép
  • Kích thước bên ngoài (RxD) 14.4×28/17.8×28 mm
Cyklop.
96918
Brochure

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan