TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Vật liệu đóng đai

Đóng đai là quá trình đóng đai nhựa xung quanh một sản phẩm hoặc pallet để bó sản phẩm, gia cố hoặc gắn nó vào một thứ khác.

Chúng tôi cung cấp vật liệu đóng đai nhựa với các phiên bản khác nhau: dây đai PET và dây đai PP.

Dây đai PET là vật liệu đóng đai nhựa bền nhất và cực kỳ thích hợp để đóng đai với độ căng cao. Dây đai PET thường được sử dụng thay thế cho dây đai bằng thép.
Dây đai PP phù hợp để đóng đai cho kiện hàng nhẹ hoặc trung bình. Loại vật liệu đóng đai này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

Vui lòng xem đầy đủ các loại vật liệu đóng đai nhựa của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy điền đơn bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Vật liệu đóng đai

Đóng đai là quá trình đóng đai nhựa xung quanh một sản phẩm hoặc pallet để bó sản phẩm, gia cố hoặc gắn nó vào một thứ khác.

Chúng tôi cung cấp vật liệu đóng đai nhựa với các phiên bản khác nhau: dây đai PET và dây đai PP.

Dây đai PET là vật liệu đóng đai nhựa bền nhất và cực kỳ thích hợp để đóng đai với độ căng cao. Dây đai PET thường được sử dụng thay thế cho dây đai bằng thép.
Dây đai PP phù hợp để đóng đai cho kiện hàng nhẹ hoặc trung bình. Loại vật liệu đóng đai này được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp.

Vui lòng xem đầy đủ các loại vật liệu đóng đai nhựa của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy điền đơn bên dưới và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase