0000

DÂY CHUN: CYLASTIC PCs 1300

Cylastic for bundling without damage

Dây chun Cyklop Cylastic là giải pháp để buộc các sản phẩm nhỏ và dễ vỡ có kích thước khác nhau, Phù hợp trong sử dụng máy buộc chun AXRO. Sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và do vậy phù hợp với vận hành liên tục.

  • Sức chịu đứt 65 N
  • Độ giãn: 245%
  • Có nhiều màu sắc khác nhau
  • Sử dụng linh hoạt
  • Sử dụng trong các máy buộc chun AXRO
Cyklop.
96814
Brochure

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.