0000

THIẾT BỊ ĐÓNG ĐAI: ORS

Thiết bị đóng đai cho việc đóng đai nhựa

ORS là một máy căng phẳng phù hợp cho cả đai polypropylene (PP) và đai polyester nóng chảy. Máy căng này được dùng kết hợp với khóa thép hoặc nhựa để khóa lại.
  • Dùng cho đai PP 13-19 mm
  • Đai hotmelt PET
  • Dễ vận hành
  • Cần kẹp
  • Dùng cho số lượng đai nhỏ mỗi ngày
  • Dùng cho các gói hàng nhẹ và trung bình
Cyklop.
96442
Brochure

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan