0000

KẸP: KON 13/16

Kẹp để nối băng dán

Một cái kẹp có thể được dùng để nối băng dán với nhau. Kẹp KHC phù hợp với băng dán nhựa. Băng dán được đóng lại bằng cách kẹp (có hoặc không có khấc, tùy vào thiết bị).

  • Dễ dùng (mỗi sản phẩm hay mỗi hàng, tùy vào thiết bị)
  • Được mạ kẽm nên có thể chống nước
  • Trong gói 1,000 chiếc
  • Dành cho dán bằng nhựa
  • Kích thước bên ngoài (RxD) 14.8×30.5/18.3×30.5 mm
Cyklop.
96922
Brochure

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan