0000

MÁY DÁN THÙNG: ZUMET EASY

Dán bán tự động bằng băng dính giấy

Dùng để dán số lượng hộp lớn với kích thước khác nhau bằng băng dính giấy. Dán chắc chắn cả mặt trên và dưới. Cài đặt máy dễ dàng tùy chỉnh bởi người vận hành.

  • Dùng băng giấy keo, rộng tối đa 80 mm
  • Cần áp suất khí 6 Bar
  • Nhanh và hiệu quả
  • An toàn
  • Công suất 12 hộp/phút
  • Có nhiều tùy chọn
  • Tín hiệu rõ ràng khi hết nước
Cyklop.
96641

Yêu cầu thông tin!

SING Quotation

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.