0000

MÀNG BỌC: TẤM BỌC NGOÀI 83×100

Bảo vệ toàn bộ tải hàng dạng tấm

Màng bọc phía ngoài cùng đặc biệt được sản xuất để bảo vệ toàn bộ tải hàng dạng tấm. Tấm bọc ngoài Cyklop cũng bảo vệ tải hàng khỏi trời mưa và bụi bẩn. Điều này có nghĩa là tải hàng của bạn không bị hư hỏng và giảm thiểu tổn thất cho bạn.

  • Trong suốt
  • 23 μ
  • 83 x 100 cm
  • 350 tấm/cuộn
Cyklop.
96861

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.