TƯ VẤN GIẢI PHÁP

SỬA CHỮA

Nhanh và tốt

Nếu bạn không thể tự sửa chữa, chúng tôi sẵn lòng giúp bạn. Và nhanh thôi! Tùy theo các bộ phận chúng tôi có sẵn, chúng tôi sẽ nỗ lực sửa chữa tất cả và trả lại cho bạn trong vòng 5 ngày làm việc.

Nhưng chúng tôi không chỉ sửa chữa, chúng tôi còn thực hiện kiểm tra hoàn chỉnh. Nếu máy hỏng trong vòng ba tháng từ khi sửa chữa, chúng tôi sẽ sửa chữa miễn phí.

Nhưng chúng tôi không chỉ sửa chữa, chúng tôi còn thực hiện kiểm tra hoàn chỉnh. Nếu máy hỏng trong vòng ba tháng từ khi sửa chữa, chúng tôi sẽ sửa chữa miễn phí.

Quá trình sửa chữa diễn ra như thế nào?

Nếu bạn gửi cho chúng tôi máy hoặc công cụ để sửa chữa, đầu tiên chúng tôi phân tích lỗi. Nếu tổng chi phí (Sửa chữa + số giờ + vận chuyển) ít hơn € 400, bạn sẽ không nhận được trước bảng báo giá. Công cụ hoặc máy sẽ được sửa ngay lập tức và gửi trả lại. Nếu chi phí lớn hơn € 400, bạn sẽ nhận được bảng báo giá trước tiên. Nếu bạn đồng ý với bảng báo giá, thì chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa càng nhanh càng tốt. Nếu bạn không đồng ý sửa chữa, chúng tôi sẽ gửi hóa đơn cho bạn với chi phí khảo sát là € 50. Nếu mua máy mới, chi phí khảo sát sẽ bị hủy.

Để việc sửa chữa diễn ra nhanh chóng, bạn hãy hoàn thành mẫu dưới đây. Bạn sẽ nhận được email từ chúng tôi để được hướng dẫn thêm

Thay thế trong khi sửa chữa

Có khả năng bạn không thể làm việc mà không có máy hoặc công cụ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để sửa chữa càng sớm càng tốt. Trong trường hợp chúng tôi cần thêm thời gian, nhưng bạn thực sự không thể làm việc mà thiếu đi dụng cụ, chúng tôi có thể hỗ trợ dụng cụ thay thế tạm thời. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm về các điều khoản và điều kiện theo số  salesvn@cyklop-asia.com

VT Repairs form

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase