0000

MÀNG BỌC: TẤM BỌC NGOÀI 150×180

Bảo vệ toàn bộ tải hàng dạng tấm

Màng bọc phía ngoài cùng đặc biệt được sản xuất để bảo vệ toàn bộ tải hàng dạng tấm. Tấm bọc ngoài Cyklop cũng bảo vệ tải hàng khỏi trời mưa và bụi bẩn. Điều này có nghĩa là tải hàng của bạn không bị hư hỏng và giảm thiểu tổn thất cho bạn.

  • Trong suốt
  • 50 μ
  • 150 X 180 cm
  • 350 tấm/cuộn
Cyklop.
96854

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.