TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Máy dán

Dán là một quy trình trong đó một băng nhựa được đặt xung quanh một sản phẩm hay một tấm để bó nó, gia cố nó hoặc gắn nó với một thứ khác.

Cyklop có nhiều loại máy dán. Máy bàn và cuốn bán tự động được phát triển để dán hộp số lượng nhỏ. Nếu bạn cần dán số lượng lớn, có thể lắp đặt máy (hoàn toàn) tự động. Những máy này có thể được sản xuất theo yêu cầu.
Vui lòng xem thông tin về máy dán của chúng tôi bên dưới
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về dán

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Máy dán

Dán là một quy trình trong đó một băng nhựa được đặt xung quanh một sản phẩm hay một tấm để bó nó, gia cố nó hoặc gắn nó với một thứ khác.

Cyklop có nhiều loại máy dán. Máy bàn và cuốn bán tự động được phát triển để dán hộp số lượng nhỏ. Nếu bạn cần dán số lượng lớn, có thể lắp đặt máy (hoàn toàn) tự động. Những máy này có thể được sản xuất theo yêu cầu.
Vui lòng xem thông tin về máy dán của chúng tôi bên dưới
Bấm vào đây để biết thêm thông tin về dán

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase