0000

MÀNG BỌC: MÀNG BỌC THỦ CÔNG 100 MM

Màng bọc để dán/buộc

Màng bó là màng giãn nhỏ được đóng gói trong các cuộn nhỏ. Màng giãn nhỏ có thể được dùng cho bó hoặc bọc thủ công các loại sản phẩm khác nhau.

  • Màng đúc
  • Trong suốt
  • 20 μ
  • Chiều rộng màng 100 mm
  • 150 m/cuộn
Cyklop.
96833

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan