0000

DÂY CHUN: CYLASTIC 3K

Cylastic for bundling without damage

Dây chun Cyklop Cylastic là giải pháp để buộc các sản phẩm nhỏ và dễ vỡ có kích thước khác nhau, Phù hợp trong sử dụng máy buộc chun AXRO. Sản phẩm này đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và do vậy phù hợp với vận hành liên tục. Dây chun này khá thông dụng và phù hợp sử dụng trong ngành thực phẩm.

  • Sức chịu đứt 110 N
  • Độ giãn: 310%
  • Sử dụng trong các máy buộc chun AXRO
  • Sử dụng linh hoạt
  • Đàn hồi tốt, có thể sử dụng trong ngành thực phẩm
  • Sử dụng trong các máy buộc chun AXRO
Cyklop.
96815
Brochure

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan