0000

THIẾT BỊ PHÂN PHỐI BĂNG DÁN GIẤY: LCM 100

thiết bị phân phối băng dán giấy có hệ thống in mã

thiết bị phân phối băng dán này là một thiết bị phân phối bằng điện cho băng giấy keo lắp với thiết bị in mã CM 100. Phù hợp với hàn và in mã đồng thời khối lượng đóng gói lớn. In ngày, logo hay website lên băng dính để dễ dàng nhận biết.

  • Hàn và in mã đồng thời
  • Phù hợp với băng dán giấy
  • Chiều rộng cuộn tối thiểu 20 mm
  • Chiều rộng cuộn tối đa 100 mm
  • Tính toán chiều dài chính xác
  • Nút lặp lại 2 chiều dài
  • Tự động ngắt điện sau 30 phút sử dụng
  • Tỷ lệ phân phối 55 m/phút.
  • Chiều cao in lên đến 12.7 mm
Cyklop.
96635
Brochure

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan