0000

THIẾT BỊ PHÂN PHỐI ĐAI THÉP: QPF

Thiết bị phân phối chuẩn mạch

QPL của Cyklop là một ống cuộn giấy cho việc đóng đai thép với cuộn đơn giản/châu Âu. Ống cuộn giấy bao gồm một ngăn lưu trữ để lưu trữ và thực hiện các dụng cụ cầm tay và nhãn dễ dàng.

  • Phù hợp ở Châu Âu/cuộn đơn giản
  • Lưu trữ cực lớn
  • Cấu trúc chuẩn mạch
  • Công thái học, dễ di chuyển
Cyklop.
96594
Brochure

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan