0000

MÁY DÁN VỎ VÀ MÁY DÁN: AMPAG KOMBI

Nạp đai và đóng đai bằng một thao tác duy nhất!

Sự kết hợp máy đóng đai hộp và máy đóng đai có thể được tích hợp hoàn hảo trong dây chuyền đóng gói tự động để nâng cao hiệu suất một cách cố định. Trước tiên, các hộp được đóng ở phía trên và dưới của đai, và sau đó chúng tự động đóng đai.

  • Đóng và đóng đai trong một thao tác duy nhất
  • Phía dưới và phía trên đóng đồng thời
  • Có đai để đảm bảo an toàn
  • Số lượng và vị trí đóng đai đều có thể điều chỉnh
  • Đóng gói theo hệ thống và an toàn
  • Phương pháp hoạt động hiệu quả và khoa học
Cyklop.
96505
Brochure

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan