TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Phụ kiện

Có nhiều phụ kiện khác nhau giúp việc đóng đai trở nên dễ dàng hơn

Một ví dụ điển hình của phụ kiện loại này là thiết bị phân phối băng. Đây là một loại thiết bị cần thiết cho việc đóng đai thủ công. Thiết bị phân phối băng dễ di chuyển xung quanh và bạn luôn có băng dán và thiết bị trong tay. Một ví dụ khác là máy hủy băng. Thiết bị này có thể dùng để hủy băng thép hoặc nhựa thành những mảnh nhỏ.

Xem chi tiết bên dưới về các phụ kiện và chất lỏng của chúng tôi.

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Phụ kiện

Có nhiều phụ kiện khác nhau giúp việc đóng đai trở nên dễ dàng hơn

Một ví dụ điển hình của phụ kiện loại này là thiết bị phân phối băng. Đây là một loại thiết bị cần thiết cho việc đóng đai thủ công. Thiết bị phân phối băng dễ di chuyển xung quanh và bạn luôn có băng dán và thiết bị trong tay. Một ví dụ khác là máy hủy băng. Thiết bị này có thể dùng để hủy băng thép hoặc nhựa thành những mảnh nhỏ.

Xem chi tiết bên dưới về các phụ kiện và chất lỏng của chúng tôi.

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase