TƯ VẤN GIẢI PHÁP

TRẢ HÀNG

ĐƠN GIẢN VÀ NHANH CHÓNG

Không hài lòng với sản phẩm của bạn? Hoặc sản phẩm có lỗi? Chúng tôi rất tiếc vì điều đó. Hãy đọc những thông tin dưới đây để xem bạn có thể trả lại sản phẩm trong các trường hợp nào và bạn phải làm những gì.

Để giải quyết đơn gửi trả lại nhanh nhất có thể, bạn hãy hoàn thành mẫu dưới đây.

 

Các điều kiện

Các điều kiện để được trả hàng:

  1. Thiết bị đã được sở hữu hơn 6 tháng sẽ không được trả lại.
  2. Hàng trả lại phải nguyên vẹn, không hỏng hóc và bao bì chưa sử dụng.
  3. Hàng có chứa chì không trả lại được.
  4. Hàng được sản xuất dành riêng cho khách hàng không trả lại được.
  5. Hàng phải được đóng gói đúng cách. Cyklop Vietnam không chịu trách nhiệm về tổn thất, các chi phí phát sinh trong thời gian vận chuyển.
  6. Hãy đính kèm một bản sao mẫu này vào hàng trả lại.

Trả lại hàng mà không có mẫu gửi trả lại và/hoặc không tuân thủ các điều kiện nêu trên sẽ không được xem xét.

VT Returns

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase