0000

MÀNG NETFOIL

Quấn bằng màng Netfoil

Màng quấn Netfoil chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực nông nghiệp và làm vườn, nhưng cũng có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Màng Netfoil rất chắc và được sử dụng cho các sản phẩm cần thông hơi trong quá trình vận chuyển. Do màng Netfoil ngăn ngừa ngưng tụ và độ ẩm.

  • Rất chắc
  • Sản phẩm có thể thông hơi trong quá trình vận chuyển
  • Ngăn ngừa ngưng tụ và độ ẩm
  • Độ dài đa dạng
Cyklop.
96829

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan