0000

MỰC IN PHUN LIÊN TỤC: CHẤT LỎNG BỔ SUNG

Dành cho CM 700 Series

Với việc in phun liên tục, mực này được trộn với Dung môi để đảm bảo việc vận hành in luôn chính xác bằng việc duy trì độ đặc phù hợp của mực. Chất lỏng bổ sung Cyklop tương thích với mực của chúng tôi.

  • 750 ml
  • Dành cho CM 750
Cyklop.
96826
Brochure

Yêu cầu thông tin!

VT Quotation

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Sản phẩm liên quan