TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Home
  • Tay đòn quấn màng pallet
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Tay đòn quấn màng pallet

Trong trường hợp máy quấn màng pallet bằng tay đòn, sản phẩm vẫn phải đứng yên (ví dụ: pallet trên sàn) và hộp đựng màng quấn có màng quấn trên đó được gắn vào một 'tay đòn' và quay xung quanh sản phẩm.

Phương pháp quấn này thích hợp cho các sản phẩm nhẹ và không bền, do hàng hóa trọng không quay. Nhưng Tay đòn quấn màng pallet cũng rất thích hợp cho các sản phẩm nặng (vì đôi khi bàn xoay quấn màng pallet không thể chịu được trọng lượng). Trong trường hợp quấn bằng tay đòn, vật nặng vẫn đứng được trên sàn.

Nếu lớp máy quấn màng pallet được lắp đặt trong môi trường mà sàn nhà phải được làm sạch hàng ngày, ví dụ: trong ngành công nghiệp thực phẩm, màng quấn này cũng mang lại những lợi thế đáng kể. Vì chỉ có khung được gắn vào sàn nên việc lau sàn ở đây rất dễ dàng.

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Tay đòn quấn màng pallet

Trong trường hợp máy quấn màng pallet bằng tay đòn, sản phẩm vẫn phải đứng yên (ví dụ: pallet trên sàn) và hộp đựng màng quấn có màng quấn trên đó được gắn vào một 'tay đòn' và quay xung quanh sản phẩm.

Phương pháp quấn này thích hợp cho các sản phẩm nhẹ và không bền, do hàng hóa trọng không quay. Nhưng Tay đòn quấn màng pallet cũng rất thích hợp cho các sản phẩm nặng (vì đôi khi bàn xoay quấn màng pallet không thể chịu được trọng lượng). Trong trường hợp quấn bằng tay đòn, vật nặng vẫn đứng được trên sàn.

Nếu lớp máy quấn màng pallet được lắp đặt trong môi trường mà sàn nhà phải được làm sạch hàng ngày, ví dụ: trong ngành công nghiệp thực phẩm, màng quấn này cũng mang lại những lợi thế đáng kể. Vì chỉ có khung được gắn vào sàn nên việc lau sàn ở đây rất dễ dàng.

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase