TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Home
  • Quấn màng thủ công
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Quấn màng thủ công

Với máy quấn màng cầm tay, ban có thể dễ dàng quấn màng thủ công.

Việc quấn màng thủ công đặc biệt phù hợp với số lượng ít (tối đa 10 pallet mỗi ngày) và / hoặc khi cần quấn ở các vị trí khác nhau. Việc này đơn giản và hiệu quả, nhưng cũng tốn nhiều thời gian và sức lực của nhân viên. Với số lượng pallet lớn hơn, chúng tôi khuyên khách hàng nên sớm sử dụng máy quấn màng căng. Một máy quấn tốt sử dụng ít màng hơn, có nghĩa là việc đầu tư vào máy thường nhanh chóng hoà vốn.

Vui lòng xem tổng quan về các thiết bị quấn thủ công của chúng tôi dưới đây.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Quấn màng thủ công

Với máy quấn màng cầm tay, ban có thể dễ dàng quấn màng thủ công.

Việc quấn màng thủ công đặc biệt phù hợp với số lượng ít (tối đa 10 pallet mỗi ngày) và / hoặc khi cần quấn ở các vị trí khác nhau. Việc này đơn giản và hiệu quả, nhưng cũng tốn nhiều thời gian và sức lực của nhân viên. Với số lượng pallet lớn hơn, chúng tôi khuyên khách hàng nên sớm sử dụng máy quấn màng căng. Một máy quấn tốt sử dụng ít màng hơn, có nghĩa là việc đầu tư vào máy thường nhanh chóng hoà vốn.

Vui lòng xem tổng quan về các thiết bị quấn thủ công của chúng tôi dưới đây.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Productoverview manual wrapping

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase