TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Home
  • Mực và dung môi dùng cho máy in phun liên tục
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Mực và dung môi dùng cho máy in phun liên tục

In mã là việc đưa thông tin sản phẩm như văn bản, số và mã vạch lên trên sản phẩm hoặc bao bì, thường là bằng mực in.

Cyklop cung cấp các giải pháp khác nhau để in mã sản phẩm và đóng gói. Máy in của chúng tôi có thể được chia thành hai loại: Máy in phun nhiệt (TIJ) và Máy in phun liên tục (CIJ). Máy in phun liên tục của chúng tôi sử dụng mực in và dung môi (chất làm loãng). Cả hai chất lỏng nằm trong một bình chứa riêng biệt có thể được thay thế hoàn toàn riêng biệt.

Xin vui lòng xem tổng quan về mực và dung môi cho máy in phun liên tục dưới đây.

Bạn muốn biết thêm thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Mực và dung môi dùng cho máy in phun liên tục

In mã là việc đưa thông tin sản phẩm như văn bản, số và mã vạch lên trên sản phẩm hoặc bao bì, thường là bằng mực in.

Cyklop cung cấp các giải pháp khác nhau để in mã sản phẩm và đóng gói. Máy in của chúng tôi có thể được chia thành hai loại: Máy in phun nhiệt (TIJ) và Máy in phun liên tục (CIJ). Máy in phun liên tục của chúng tôi sử dụng mực in và dung môi (chất làm loãng). Cả hai chất lỏng nằm trong một bình chứa riêng biệt có thể được thay thế hoàn toàn riêng biệt.

Xin vui lòng xem tổng quan về mực và dung môi cho máy in phun liên tục dưới đây.

Bạn muốn biết thêm thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase