TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Home
  • Dụng cụ đóng đai thủ công
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Dụng cụ đóng đai thủ công

Cần có dụng cụ hoặc máy đóng đai thủ công để gắn dây đai vào sản phẩm.

Với thiết bị đóng đai bằng tay, cần có sức mạnh cơ bắp để căng dây đeo và seal niêm phong hoặc khóa được sử dụng để đóng dây đeo. Dụng cụ đóng đai bằng tay đặc biệt phù hợp với khối lượngcông việc nhỏ. Nó tương đối rẻ, cơ động và bạn có thể đóng đai theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc.
Thoạt nhìn, việc đóng đai bằng tay có vẻ đơn giản, nhưng nó thường tương đối nặng nên không phù hợp với khối lượng lớn. Hơn nữa, nó đòi hỏi kinh nghiệm để thực hiện tốt và do người vận hành phải thực hiện nhiều thao tác, có thể mất đến 3 phút trước khi dây đai được đóng đúng cách. Thường thì cần phải có một số công cụ để căng và đóng.

Vui lòng xem tổng quan về dụng cụ đóng đai thủ công của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Dụng cụ đóng đai thủ công

Cần có dụng cụ hoặc máy đóng đai thủ công để gắn dây đai vào sản phẩm.

Với thiết bị đóng đai bằng tay, cần có sức mạnh cơ bắp để căng dây đeo và seal niêm phong hoặc khóa được sử dụng để đóng dây đeo. Dụng cụ đóng đai bằng tay đặc biệt phù hợp với khối lượngcông việc nhỏ. Nó tương đối rẻ, cơ động và bạn có thể đóng đai theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc.
Thoạt nhìn, việc đóng đai bằng tay có vẻ đơn giản, nhưng nó thường tương đối nặng nên không phù hợp với khối lượng lớn. Hơn nữa, nó đòi hỏi kinh nghiệm để thực hiện tốt và do người vận hành phải thực hiện nhiều thao tác, có thể mất đến 3 phút trước khi dây đai được đóng đúng cách. Thường thì cần phải có một số công cụ để căng và đóng.

Vui lòng xem tổng quan về dụng cụ đóng đai thủ công của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase