Liên hệ

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn như thế nào?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều vào các ngày trong tuần. Ngoài những giờ này, bạn có thể sử dụng biểu mẫu liên hệ

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Oops! We could not locate your form.

Sự kiện

Ở việt nam và nước ngoài

Trong suốt năm, chúng tôi tham dự nhiều hội chợ thương mại và các sự kiện khác để giới thiệu sản phẩm của mình. Cả ở Trung Quốc và nước ngoài.

Dưới đây, bạn có thể thấy chúng tôi đang tham gia những hội chợ thương mại nào. Bạn đã ghi những ngày tháng hiển thị bên dưới vào nhật ký của mình chưa? Sau đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng giải thích sản phẩm của chúng tôi cho bạn và đưa ra cho bạn những lời khuyên phù hợp. Và tự nhiên bạn được chào đón bất cứ lúc nào hãy đến và thưởng thức một tách cà phê ngon!

CYKLOP GUIDES YOU DURING THE COMPLETE PACKAGING PROCESS
FROM ADVICE, PURCHASE, INSTALLATION TO SERVICE AND MAINTENANCE

More than 100 years experience!

We have been working in the packaging industry for more than 100 years. From designing to the production in our own factories and from the smallest device to the largest automatic machine. We work for large and small customers working in every possible industry. We have really seen it all.

Curious about our stories? Then contact us!

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase