TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Strepper®

Có hai cách để buộc bằng dây chun: với sự hỗ trợ của Máy bó chun và dây chun hoặc với Elastobinder và Strepper®.

Với Elastobinder, dây Strepper® được đưa vào máy từ một cuộn riêng biệt. Máy sẽ kéo căng Strepper®, sản phẩm được đặt trong dây đã được căng và sau đó Elastobinder từ từ nhả Strepper® và sản phẩm được buộc chặt với Strepper® đã được căng. Strepper® rất mềm và thậm chí phù hợp với các sản phẩm dễ vỡ.

Vui lòng xem tổng quan về các loại dây chun và Streppers® khác nhau bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Strepper®

Có hai cách để buộc bằng dây chun: với sự hỗ trợ của Máy bó chun và dây chun hoặc với Elastobinder và Strepper®.

Với Elastobinder, dây Strepper® được đưa vào máy từ một cuộn riêng biệt. Máy sẽ kéo căng Strepper®, sản phẩm được đặt trong dây đã được căng và sau đó Elastobinder từ từ nhả Strepper® và sản phẩm được buộc chặt với Strepper® đã được căng. Strepper® rất mềm và thậm chí phù hợp với các sản phẩm dễ vỡ.

Vui lòng xem tổng quan về các loại dây chun và Streppers® khác nhau bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Productoverzicht Streppers

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase