TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Home
  • Mực máy in phun nhiệt
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Mực máy in phun nhiệt

In mã là việc đưa các thông tin sản phẩm như văn bản, số và mã vạch lên trên sản phẩm hoặc bao bì, thường là bằng mực in.

Cyklop cung cấp các giải pháp khác nhau để in mã sản phẩm và đóng gói. Máy in của chúng tôi có thể được chia thành hai loại: Máy in phun nhiệt (TIJ) và Máy in phun liên tục (CIJ). Máy in phun nhiệt sử dụng hai loại mực. Mực dung môi và mực gốc nước.

Vui lòng xem tổng quan về các loại mực cho máy in phun nhiệt của chúng tôi dưới đây.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Mực máy in phun nhiệt

In mã là việc đưa các thông tin sản phẩm như văn bản, số và mã vạch lên trên sản phẩm hoặc bao bì, thường là bằng mực in.

Cyklop cung cấp các giải pháp khác nhau để in mã sản phẩm và đóng gói. Máy in của chúng tôi có thể được chia thành hai loại: Máy in phun nhiệt (TIJ) và Máy in phun liên tục (CIJ). Máy in phun nhiệt sử dụng hai loại mực. Mực dung môi và mực gốc nước.

Vui lòng xem tổng quan về các loại mực cho máy in phun nhiệt của chúng tôi dưới đây.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase