Liên hệ

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn như thế nào?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều vào các ngày trong tuần. Ngoài những giờ này, bạn có thể sử dụng biểu mẫu liên hệ

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Oops! We could not locate your form.

  • Chú ý cá nhân
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Máy quấn vòng

Máy quấn vòng có thể được so sánh với máy quấn cánh tay, vì kiện hàng vẫn đứng yên trong khi xe đẩy màng quay xung quanh pallet. Tuy nhiên, xe đẩy màng ở máy quấn vòng không được gắn vào một cánh tay, mà được gắn vào/trong một chiếc vòng lớn.

Ưu điểm lớn là xe đẩy màng có thể quay nhanh hơn nhiều và công suất mỗi giờ cao hơn. Do đó, máy quấn đặc biệt thích hợp cho số lượng lớn (cao điểm), cần máy quấn tốc độ cao. Máy quấn vòng có thể quấn lên đến 180 pallet mỗi giờ.

Vui lòng xem bên dưới tổng quan về máy quấn vòng của chúng tôi.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Máy quấn vòng

Máy quấn vòng có thể được so sánh với máy quấn cánh tay, vì kiện hàng vẫn đứng yên trong khi xe đẩy màng quay xung quanh pallet. Tuy nhiên, xe đẩy màng ở máy quấn vòng không được gắn vào một cánh tay, mà được gắn vào/trong một chiếc vòng lớn.

Ưu điểm lớn là xe đẩy màng có thể quay nhanh hơn nhiều và công suất mỗi giờ cao hơn. Do đó, máy quấn đặc biệt thích hợp cho số lượng lớn (cao điểm), cần máy quấn tốc độ cao. Máy quấn vòng có thể quấn lên đến 180 pallet mỗi giờ.

Vui lòng xem bên dưới tổng quan về máy quấn vòng của chúng tôi.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase