Liên hệ

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn như thế nào?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều vào các ngày trong tuần. Ngoài những giờ này, bạn có thể sử dụng biểu mẫu liên hệ

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Oops! We could not locate your form.

  • Chú ý cá nhân
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Máy quấn ngang

Máy quấn ngang, còn được gọi là máy quấn vòng ngang, là giải pháp lý tưởng để đóng gói hàng hóa dài theo chiều ngang như hồ sơ, kệ hoặc cánh cửa.

Với máy quấn màng ngang, kiện hàng được di chuyển theo phương ngang qua máy, xe đẩy màng quay xung quanh sản phẩm. Với loại sản phẩm này, không thể sử dụng máy quấn nền, bởi vì chẳng hạn như kiện hàng dài và hẹp hoặc không dừng lại. Kích thước vòng thay đổi từ 42 cm đến hơn 300 cm.

Vui lòng xem tổng quan về máy quấn ngang của chúng tôi bên dưới.

Bạn có muốn nhận thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Máy quấn ngang

Máy quấn ngang, còn được gọi là máy quấn vòng ngang, là giải pháp lý tưởng để đóng gói hàng hóa dài theo chiều ngang như hồ sơ, kệ hoặc cánh cửa.

Với máy quấn màng ngang, kiện hàng được di chuyển theo phương ngang qua máy, xe đẩy màng quay xung quanh sản phẩm. Với loại sản phẩm này, không thể sử dụng máy quấn nền, bởi vì chẳng hạn như kiện hàng dài và hẹp hoặc không dừng lại. Kích thước vòng thay đổi từ 42 cm đến hơn 300 cm.

Vui lòng xem tổng quan về máy quấn ngang của chúng tôi bên dưới.

Bạn có muốn nhận thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase