TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Máy quấn bàn xoay

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để bọc hàng hóa. Với loại máy quấn màng này, sản phẩm được đặt trên bàn xoay. Phần mặt phẳng này quay và quấn màng bọc xung quanh sản phẩm.

Một máy quấn bàn xoay quay trung bình từ 12 đến 15 lần mỗi phút. Các sản phẩm phải tương đối chắc chắn và được xếp chồng lên nhau một cách vững chãi, vì toàn bộ kiện hàng quay và có thể bị rơi ra. Máy quấn bàn xoay thường dễ di chuyển: chúng nhẹ, nhỏ gọn và với sự trợ giúp của xe nâng, máy quấn có thể được di chuyển sang một nơi khác khá nhanh chóng.

Vui lòng xem bên dưới tổng quan về các máy quấn bàn xoay của chúng tôi.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Máy quấn bàn xoay

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhất để bọc hàng hóa. Với loại máy quấn màng này, sản phẩm được đặt trên bàn xoay. Phần mặt phẳng này quay và quấn màng bọc xung quanh sản phẩm.

Một máy quấn bàn xoay quay trung bình từ 12 đến 15 lần mỗi phút. Các sản phẩm phải tương đối chắc chắn và được xếp chồng lên nhau một cách vững chãi, vì toàn bộ kiện hàng quay và có thể bị rơi ra. Máy quấn bàn xoay thường dễ di chuyển: chúng nhẹ, nhỏ gọn và với sự trợ giúp của xe nâng, máy quấn có thể được di chuyển sang một nơi khác khá nhanh chóng.

Vui lòng xem bên dưới tổng quan về các máy quấn bàn xoay của chúng tôi.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase