TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Home
  • Máy dựng thùng carton
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Máy dựng thùng carton

Để xử lý một số lượng thùng lớn thì máy dựng thùng carton tự động là một lựa chọn phù hợp.

Để xử lý số lượng lớn thùng, máy dựng thùng tự động là một lựa chọn phù hợp. Người dựng thùng chọn một thùng (trống) từ kho, sau đó mở thùng và gấp các nắp dưới đáy thùng. Sau đó, đáy thùng được dán bằng băng keo và được vận chuyển đến dây chuyền chiết rót. Máy dựng thùng carton thích hợp làm việc độc lập hoặc trong dây chuyền đóng gói.

Vui lòng xem tổng quan về máy dựng thùng carton của chúng tôi dưới đây.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Máy dựng thùng carton

Để xử lý một số lượng thùng lớn thì máy dựng thùng carton tự động là một lựa chọn phù hợp.

Để xử lý số lượng lớn thùng, máy dựng thùng tự động là một lựa chọn phù hợp. Người dựng thùng chọn một thùng (trống) từ kho, sau đó mở thùng và gấp các nắp dưới đáy thùng. Sau đó, đáy thùng được dán bằng băng keo và được vận chuyển đến dây chuyền chiết rót. Máy dựng thùng carton thích hợp làm việc độc lập hoặc trong dây chuyền đóng gói.

Vui lòng xem tổng quan về máy dựng thùng carton của chúng tôi dưới đây.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase