Liên hệ

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn như thế nào?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều vào các ngày trong tuần. Ngoài những giờ này, bạn có thể sử dụng biểu mẫu liên hệ

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Oops! We could not locate your form.

  • Chú ý cá nhân
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Máy đóng pallet

Để gắn dây đai vào pallet cần phải có máy đóng đai.

Về cơ bản, các máy đóng đai pallet có thể được phân chia như sau: máy di động hoặc máy đặt ở vị trí cố định. Dựa vào ví dụ như tình trạng thực địa, số lượng pallet cần đóng đai và mức độ tự động hoá, có thể đưa ra lựa chọn máy tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

Vui lòng tìm hiểu tổng quan về máy đóng đai pallet của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Máy đóng pallet

Để gắn dây đai vào pallet cần phải có máy đóng đai.

Về cơ bản, các máy đóng đai pallet có thể được phân chia như sau: máy di động hoặc máy đặt ở vị trí cố định. Dựa vào ví dụ như tình trạng thực địa, số lượng pallet cần đóng đai và mức độ tự động hoá, có thể đưa ra lựa chọn máy tốt nhất phù hợp với nhu cầu của bạn.

Vui lòng tìm hiểu tổng quan về máy đóng đai pallet của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase