TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Máy bó hàng

Chúng tôi có máy bó hàng phù hợp cho các sản phẩm lớn và nhỏ, hình tròn và ẩm ướt

Thuật ngữ bó hàng hay buộc hàng dùng để chỉ việc giữ các sản phẩm lại với nhau bằng dây chun hoặc Strepper®. Máy để làm việc này được gọi là máy bó chun hay Elastobinder.

Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển các công nghệ thử nghiệm, kết quả là máy móc của chúng tôi cực kỳ đáng tin cậy và hoạt động ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt. Hầu hết tất cả các chất kết dính của chúng tôi đều có sẵn với các thông số kỹ thuật khác nhau và có thể được lắp với một số tùy chọn. Chúng tôi cũng có thể sản xuất các hệ thống đặt trước do cơ sở kỹ thuật trong nhà của chúng tôi.

Vui lòng xem tổng quan về chất kết dính của chúng tôi bên dưới.

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Máy bó hàng

Chúng tôi có máy bó hàng phù hợp cho các sản phẩm lớn và nhỏ, hình tròn và ẩm ướt

Thuật ngữ bó hàng hay buộc hàng dùng để chỉ việc giữ các sản phẩm lại với nhau bằng dây chun hoặc Strepper®. Máy để làm việc này được gọi là máy bó chun hay Elastobinder.

Trong những năm qua, chúng tôi đã phát triển các công nghệ thử nghiệm, kết quả là máy móc của chúng tôi cực kỳ đáng tin cậy và hoạt động ổn định trong các điều kiện khắc nghiệt. Hầu hết tất cả các chất kết dính của chúng tôi đều có sẵn với các thông số kỹ thuật khác nhau và có thể được lắp với một số tùy chọn. Chúng tôi cũng có thể sản xuất các hệ thống đặt trước do cơ sở kỹ thuật trong nhà của chúng tôi.

Vui lòng xem tổng quan về chất kết dính của chúng tôi bên dưới.

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase