TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Elastobinder

Bó hàng hoàn toàn tự động với các dây nhựa định hình sẵn.

Elastobinder đã được phát triển đặc biệt để bó các sản phẩm nhẹ (hoàn toàn tự động) với một loại dây đàn hồi Strepper®. Ưu điểm của phương pháp bó này là: nó có dạng kín (không cần thắt thêm nút), đàn hồi không làm biến dạng sản phẩm, không làm hư hại sản phẩm và với Strepper® kích thước lớn, các sản phẩm lớn và nhỏ đều có thể được bó lại.

Elastobinder® có thể bó theo cả chiều ngang và chiều dọc. Việc xuất nhập sản phẩm được thực hiện bằng tay hoặc bằng băng chuyền hoặc bàn xoay.

Vui lòng xem tổng quan về Elastobinders của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thêm thông tin? Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Elastobinder

Bó hàng hoàn toàn tự động với các dây nhựa định hình sẵn.

Elastobinder đã được phát triển đặc biệt để bó các sản phẩm nhẹ (hoàn toàn tự động) với một loại dây đàn hồi Strepper®. Ưu điểm của phương pháp bó này là: nó có dạng kín (không cần thắt thêm nút), đàn hồi không làm biến dạng sản phẩm, không làm hư hại sản phẩm và với Strepper® kích thước lớn, các sản phẩm lớn và nhỏ đều có thể được bó lại.

Elastobinder® có thể bó theo cả chiều ngang và chiều dọc. Việc xuất nhập sản phẩm được thực hiện bằng tay hoặc bằng băng chuyền hoặc bàn xoay.

Vui lòng xem tổng quan về Elastobinders của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thêm thông tin? Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 
announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase