Liên hệ

Chúng tôi có thể hỗ trợ bạn như thế nào?

Bạn có thể liên hệ với chúng tôi từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều vào các ngày trong tuần. Ngoài những giờ này, bạn có thể sử dụng biểu mẫu liên hệ

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Oops! We could not locate your form.

  • Chú ý cá nhân
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Elastobinder

Bó hàng hoàn toàn tự động với các dây nhựa định hình sẵn.

Elastobinder đã được phát triển đặc biệt để bó các sản phẩm nhẹ (hoàn toàn tự động) với một loại dây đàn hồi Strepper®. Ưu điểm của phương pháp bó này là: nó có dạng kín (không cần thắt thêm nút), đàn hồi không làm biến dạng sản phẩm, không làm hư hại sản phẩm và với Strepper® kích thước lớn, các sản phẩm lớn và nhỏ đều có thể được bó lại.

Elastobinder® có thể bó theo cả chiều ngang và chiều dọc. Việc xuất nhập sản phẩm được thực hiện bằng tay hoặc bằng băng chuyền hoặc bàn xoay.

Vui lòng xem tổng quan về Elastobinders của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Elastobinder

Bó hàng hoàn toàn tự động với các dây nhựa định hình sẵn.

Elastobinder đã được phát triển đặc biệt để bó các sản phẩm nhẹ (hoàn toàn tự động) với một loại dây đàn hồi Strepper®. Ưu điểm của phương pháp bó này là: nó có dạng kín (không cần thắt thêm nút), đàn hồi không làm biến dạng sản phẩm, không làm hư hại sản phẩm và với Strepper® kích thước lớn, các sản phẩm lớn và nhỏ đều có thể được bó lại.

Elastobinder® có thể bó theo cả chiều ngang và chiều dọc. Việc xuất nhập sản phẩm được thực hiện bằng tay hoặc bằng băng chuyền hoặc bàn xoay.

Vui lòng xem tổng quan về Elastobinders của chúng tôi bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thêm thông tin? Hoàn thành biểu mẫu bên dưới!

* Yêu cầu
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

 

Productoverview Elastobinders

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase