TƯ VẤN GIẢI PHÁP
  • Sự quan tâm cùa bạn
  • Giao hàng nhanh
  • Dịch vụ kỹ thuật

Dụng cụ cầm tay

Băng dính đóng gói hoặc băng dính có thể được dán bằng tay, bằng dụng cụ dán băng dính để bàn hoặc bằng máy dán băng dính.

Đối với số lượng thùng nhỏ có thể đóng bằng tay thì dụng cụ cầm tay là một giải pháp tốt.

Xem các thiết bị của chúng tôi để dán băng dính theo cách thủ công bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu dưới dây!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

Dụng cụ cầm tay

Băng dính đóng gói hoặc băng dính có thể được dán bằng tay, bằng dụng cụ dán băng dính để bàn hoặc bằng máy dán băng dính.

Đối với số lượng thùng nhỏ có thể đóng bằng tay thì dụng cụ cầm tay là một giải pháp tốt.

Xem các thiết bị của chúng tôi để dán băng dính theo cách thủ công bên dưới.

Bạn muốn biết thêm thông tin? Hãy hoàn thành biểu mẫu dưới dây!

* Yêu cầu

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.


 

tổng quan về sản phẩm công cụ cầm tay

announcement book calendar chat contact info linkedin mail nieuws phone preventiefonderhoud recycle reparatie retourneren search storing suitcase